Telefon:
E-mail:

Chybí vám základy nebo potřebujete provést nějaké zemní práce?

Provádím zemní a výkopové práce, úpravy terénů, odvoz vytěženého materiálu nebo suti, výkopové práce pro bazén či jímku. Přívoz potřebného materiálu (štěrku, kamení, atd.). Pronájem kontejneru.

Výkopové práce

Dodávky materiálů

Kontejnerová doprava

ZEMNÍ A VÝKOVOVÉ PRÁCE

PROVÁDÍME VEŠKERÉ ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE.

 • Výkopy a pokládka inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizace)
 • Příprava terénu pro položení dlažby
 • Výkopy základů a sklepů u rodinných domů
 • Výkopy bazénů, jezírek
 • Výkopy, zajištění a usazení jímek a čističek
 • Skrývky ornic, plošné výkopy a násypy, výkopy jam a rýh, hutněné obsypy a zásypy, zpětné rozprostření ornice
 • Zhotovení zpevněných a nezpevněných cest
 • Nakládka, odvoz a likvidace zemin, sutí a dalších odpadů
 • Hloubení stavebních jam, rýh, šachet a základů pro ploty
 • Terénní úpravy a modelace zahrad
 • Čištění zanedbaných pozemků, likvidace pařezů a řezání motorovou pilou
 • Odvodnění pozemků pomocí drenáží, izolace RD od vlhka pomocí drenáží a nopové folie
 • Obsypy objektů
Kubota 1 Kubota2

DODÁVKY MATERIÁLŮ

POTŘEBUJETE PÍSEK, ŠTĚRK, DLAŽEBNÍ KOSTKY ČI JINÝ MATERIÁL? ZAVOLEJTE, PŘIVEZEME VŠECHNO.

JSME SCHOPNI ZAJISTIT KOMPLETNÍ DODÁVKU, OD NALOŽENÍ NA NÁKLAĎÁK AŽ PO JEHO SLOŽENÍ A NÁSLEDNOU TERÉNNÍ ÚPRAVU.

 • písek (betonový, maltový i dle frakce …)
 • štěrk (různých frakcí 0/32, 4/8, 8/16, 16/32 ….)
 • těžené kamenivo
 • drcené kamenivo
 • dlažební kostky
Kubota

KONTEJNEROVÁ A NÁKLADNÍ DOPRAVA

ODVEZEME VŠE CO POTŘEBUJETE

kontejner

CENÍK

Prozatím mě kvůli nacenění kontaktujte.

Kubota KX61-3

hmotnost 2,6 t
lžíce 30cm, 60cm, svahovka 100 cm, kladivo
hloubkový dosah: 2200 mm
výsypná výška: 2400 mm
šířka bagru: 1400 mm

Kubota KX61-3
Kubota KX61-3
Kubota KX61-3

Kubota KX037-4

hmotnost 3,8 t
lžíce 30cm, 50cm, svahovka 120 cm
hloubkový dosah: 3700 mm
výsypná výška: 3665 mm
šířka bagru: 1550 mm

Kubota KX037-4
Kubota KX037-4
Kubota KX037-4

DAF LF 45 – 12t + KONTEJNER​

celková přípustná hmotnost 12 t
rozměr kontejneru: šířka 2,4; výška 4,5; hloubka 0,4 m
maximální nakládka na kontejner: 6 t

Rozměry kontejneru
DAF
Kontejner

KONTAKT

Telefon:

Adresa:

Hrachov 53
Svatý Ján
262 56

E-mail:

Kopeme za Vás!