Chybí vám základy nebo potřebujete provést nějaké zemní práce?

Provádím zemní a výkopové práce, úpravy terénů, odvoz vytěženého materiálu nebo suti, výkopové práce pro bazén či jímku. Přívoz potřebného materiálu (štěrku, kamení, atd.). Pronájem kontejneru.

call_merge

VÝKOPOVÉ PRÁCE

blur_linear

DODÁVKY MATERIÁLŮ

local_shipping

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

ZEMNÍ A VÝKOVOVÉ PRÁCE

PROVÁDÍME VEŠKERÉ ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE.

 • Výkopy a pokládka inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizace)
 • Příprava terénu pro položení dlažby
 • Výkopy základů a sklepů u rodinných domů
 • Výkopy bazénů, jezírek
 • Výkopy, zajištění a usazení jímek a čističek
 • Skrývky ornic, plošné výkopy a násypy, výkopy jam a rýh, hutněné obsypy a zásypy, zpětné rozprostření ornice
 • Zhotovení zpevněných a nezpevněných cest
 • Nakládka, odvoz a likvidace zemin, sutí a dalších odpadů
 • Hloubení stavebních jam, rýh, šachet a základů pro ploty
 • Terénní úpravy a modelace zahrad
 • Čištění zanedbaných pozemků, likvidace pařezů a řezání motorovou pilou
 • Odvodnění pozemků pomocí drenáží, izolace RD od vlhka pomocí drenáží a nopové folie
 • Obsypy objektů

DODÁVKY MATERIÁLŮ

POTŘEBUJETE PÍSEK, ŠTĚRK, DLAŽEBNÍ KOSTKY ČI JINÝ MATERIÁL? ZAVOLEJTE, PŘIVEZEME VŠECHNO.POTŘEBUJETE PÍSEK, ŠTĚRK, DLAŽEBNÍ KOSTKY ČI JINÝ MATERIÁL? ZAVOLEJTE, PŘIVEZEME VŠECHNO. 

JSME SCHOPNI ZAJISTIT KOMPLETNÍ DODÁVKU, OD NALOŽENÍ NA NÁKLAĎÁK AŽ PO JEHO SLOŽENÍ A NÁSLEDNOU TERÉNNÍ ÚPRAVU.

 • písek (betonový, maltový i dle frakce …)
 • štěrk (různých frakcí 0/32, 4/8, 8/16, 16/32 ….)
 • těžené kamenivo
 • drcené kamenivo
 • dlažební kostky

KONTEJNEROVÁ A NÁKLADNÍ DOPRAVA

ODVEZEME VŠE CO POTŘEBUJETE

CENÍK

Prozatím mě kvůli nacenění kontaktujte.

AVIA A65 + KONTEJNER​

DAF LF 45 – 12t + KONTEJNER​

Kontakt

Telefon: +420 606 743 480

E-mail: info@zemnipracejiracek.cz

Adresa:
Hrachov 53
Svatý Ján
262 56

Kopeme za Vás!

Scroll to Top